Werkwijze

Kenmerkend is


  • Samenwerken met (i.p.v. ‘voor’) de klant, gericht op co-creatie.

  • Toevoegen van bewustwording waardoor je anders kunt gaan kijken, denken, voelen en handelen. 

  • Diepgang; onbewuste,belemmerende patronen komen aan het licht zodat jouw potentieel zich verder kan ontwikkelen. 

  • Integrale benadering op 3 bewustzijnsniveaus (gedrag, psychologie en zijnskracht) waardoor je meer en meer wordt wie je al bent. 

  • Leveren van eclectisch maatwerk; selectie van het benodigde gereedschap afgestemd op de ‘huidige-’ en ‘gewenste situatie’. 

  • Werken vanuit het paradigma dat alles wat je nodig hebt om gelukkig en succesvol te zijn in essentie al in jou aanwezigheid is. 

  • ‘Profmensionele’ houding; vakwerk leveren en menselijkheid zijn. 

  • Tijdelijk van aard, bedoeld om jou het heft in eigen hand te geven. 

  • Samenwerking met andere vakmensen, waar nodig, om een ‘winning team’ op de been te brengen.

 

Soms moet je even stilstaan om verder te komen. (Loesje)